Proces produkcije

Prejem vhodnega materiala
 • Preverjanje količine
 • Preverjanje stopnje materiala
 • Dokumentacija poročil dobavitelja o kakovosti
Inšpekcija vhodnega materiala
 • Vizualni pregled
 • Dimenzijski pregled
 • Kemijska analiza
 • Označevanje in označevanje
Rezanje materiala
 • Merjenje teže
 • Preverjanje rezalne površine
 • Označevanje
Predgretje ingota
 • Nadzor temperature peči
Inšpekcija
 • Kemijska analiza
 • Preskus mehanskih lastnosti
 • Metalurško opazovanje
 • Nedestruktivni test
 • Vizualno opazovanje
 • Dimenzijski pregled
 • Dokumentirana poročila o kakovosti za končno odobritev stranke
Strojna obdelava
 • Nadzor temperature
 • Nadzor geometrijske in dimenzijske tolerance
Toplotna obdelava (normalizacija, kaljenje, kaljenje, žarjenje itd.)
 • Nadzor temperature
 • Nadzor trajanja ogrevanja
 • Preskus mehanskih lastnosti
Odprite kovanje
 • Nadzor temperature
 • Simulacija in nadzor toka zrn
Pakiranje in pošiljanje
 • Premaz proti rji
 • Zavijanje
 • Zaplinjevanje lesenih okvirjev/zabojev
 • Inšpekcija pakiranja